Pravidla Horské výzvy

Pravidla Horské výzvy

Pravidla série Rock Point – Horská výzva 2018(dále jen RP-HV 2018)

RP-HV 2018 je sérií jednotlivě bodovaných závodů v horském běhu a trekingu, započítávajících-se také do celkového pořadí seriálu. Startovat může v jednotlivých závodech i celém seriálu kdokoliv bez nutnosti předchozího absolvování některého ze závodů. Bodové zisky ze všech závodů se sčítají do celkového pořadí seriálu.

 

1)Závody zařazené do seriálu RP-HV 2018

2)Kategorie startujících

3)Trasy a časové limity závodů:

4)Pravidla závodu pro distanci LONG(dvojice)

5)Pravidla závodu pro distance HALF/SHORT(jednotlivci/dvojice)

6)Pravidla kategorie Dogtrekking(LONG, HALF, SHORT) – vždy jednotlivec + pes

7)Povinná výbava závodníků

8)Podání protestu

9)Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech

10)Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu RP-HV 2018

11)Možnosti registrace

12)Možnost využití dárkového poukazu na startovné

12)Práva účastníků závodu/seriálu

13)Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

 

1) Závody zařazené do seriálu RP-HV 2018

1.závod: Beskydy (Trojanovice) 25.5 - 26.5.2018

2.závod: Krušné hory (Boží Dar) 29.6 - 30.6.2018

3.závod: Šumava (Železná Ruda) 20.7 - 21.7.2018

4.závod: Jeseníky (Červenohorské sedlo) 10.8 - 11.8.2018

5.závod: Krkonoše (Pec pod Sněžkou) 21.9 - 22.9.2018

6.BONUS závod: Pálava (Mikulov) 13.10.2018 - neboduje se do celkového pořadí série RP-HV 2018

 

2) Kategorie startujících

LONG:

 • Muži – pouze dvojice
 • Ženy – pouze dvojice
 • Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
 • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
 • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

HALF/SHORT:

 • Muži – dvojice/jednotlivec
 • Ženy – dvojice/jednotlivec
 • Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
 • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
 • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

POCHOD S MIXITKOU:

 • Nesoutěžní pochod bez rozlišení kategorií

 

3) Trasy a časové limity závodů

 • LONG-dlouhá trasa (vždy na cca 60-75km) – časový limit na dokončení: 24hod.
 • HALF-střední trasa (vždy na cca 30-40km) – časový limit na dokončení: 12hod.
 • SHORT-krátká trasa (vždy na cca 10-20km) – časový limit na dokončení: 8hod.
 • Pochod s Mixitkou - nesoutěžní pochod pro širokou veřejnost (vždy na cca 5-10km) – časový limit na dokončení: 8hod.

 

4) Pravidla závodu pro distanci LONG(dvojice)

 • Závody seriálu RP-HV 2018, typu LONG jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.
 • Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.
 • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.
 • Každý startující si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix).
 • Pokud jsou jeden, či oba závodníci z dvojice neplnoletí, musí předložit každý souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

  VZOR: Souhlasím se startem Jakuba Nováka, narozeného 28.6.2005, v 1.závodě seriálu Rock Point - Horská výzva 2018, konaného dne 25.-26.5.2018 v Beskydech, přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
  Veronika Nováková (matka): r.č..............., č.OP............
  Podpis:

 • V případě, že je neplnoletý pouze jeden závodník z dvojice, smí se za něj zaručit a převzít za něj právní odpovědnost při prezenci v kanceláři závodu jeho plnoletý kolega.
 • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.
 • Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezenci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.
 • Každý závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu na pořadatelem dodané elastické gumě a připevněn identifikační čip dle pokynů pořadatele.
 • Každá dvojice musí dorazit do cíle společně a pouze s využitím vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
 • V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému a závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!
 • Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!
 • Dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času pomalejšího závodníka z dvojice.
 • Dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či po předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit gumičky na připevnění startovních čísel a identifikační čipy(startovní čísla jsou jednorázová - nevrací se).
 • Série RP-HV 2018 obsahuje celkem 5 samostatně bodovaných závodů. Do tohoto bodování jsou započítávány veškeré dvojice, které bodují v některém z jednotlivých závodů RP-HV 2018.
 • Dvojice, které chtějí bodovat do celkového pořadí seriálu, musí zůstat veškeré závody, v kterých chtějí bodovat do celkového pořadí ve stejném složení. Pokud chtějí jít v jiném složení, musejí se také zaregistrovat do systému v odkazu ZDE v jiném složení a pod jiným názvem.
 • Dvojice s nejvíce body po všech 5-ti závodech se stává vítězem seriálu RP-HV 2018
 • Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom z absolvovaných závodů seriálu RP-HV 2018
 • Na vyhlašování vítězů se musí dostavit oba závodníci z vyhlašované dvojice, pakliže tak neučiní a vyhlašovacího ceremoniálu se nezúčastní, ztrácí nárok na věcné, či peněžní ceny, které by jinak obdrželi.
 • Zaplacené startovné se nevrací.
 • Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu, či dvojici do 48-hodin do daného závodu zasláním zprávy na e-mail: prepis@horskavyzva.cz s informacemi z které dvojice, či jednotlivce na kterou, či kterého je převod třeba uskutečnit.

  Vzor: Prosím o převod startovného z dvojice „Horalové“ v distanci LONG na dvojici „Pražáci“ v distanci LONG.

  Pakliže náhradní dvojice není v systému zaregistrována, je třeba zaslat také jejich údaje jako: Název týmu, distanci, kategorii, jména, příjmení, adresy, e-maily a tel.čísla.

 • Po uplynutí doby 48-hodin, či na místě v kanceláři závodu již není možné startovné převést!
 • Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikosti pamětních triček, která byla původně objednána a dvojice také ztrácí nárok na pamětní startovní čísla se jmény.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE
 • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

 

5) Pravidla závodu pro distance HALF/SHORT(jednotlivci/dvojice)

 • Závody seriálu RP-HV 2018, typu HALF/SHORT jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.
 • Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.
 • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.
 • Každý startující/dvojice si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix)
 • Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit při prezenci v kanceláři závodu souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

  VZOR: Souhlasím se startem Jakuba Nováka, narozeného 28.6.2005, v 1.závodě seriálu Rock Point - Horská výzva 2017, konaného dne 25.-26.5.2018 v Beskydech, přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
  Veronika Nováková (matka): r.č..............., č.OP............
  Podpis:

 • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.
 • Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezentaci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.
 • Každý závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu na pořadatelem dodané elastické gumě a připevněn identifikační čip dle pokynů pořadatele.
 • Každý závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná! Závodník musí dorazit do cíle bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
 • Každá dvojice musí dorazit do cíle společně a pouze s využitím vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
 • V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému a závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!
 • Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!
 • Každý závodník je vždy klasifikován dle umístění a času v cíli.
 • Dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času pomalejšího závodníka z dvojice.
 • Každý závodník/dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či po předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit gumičku na připevnění startovního čísla, či identifikační čipy(Startovní číslo je jednorázové-nevrací se).
 • Seriál RP-HV 2018 obsahuje celkem 5 samostatně bodovaných závodů. Do tohoto bodování jsou započítáváni veškeří závodníci a dvojice, kteří(é) bodují v některém z jednotlivých závodů RP-HV 2018.
 • Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom z absolvovaných závodů seriálu RP-HV 2018
 • Na vyhlašování vítězů se musí dostavit závodník vždy osobně, pakliže tak neučiní a vyhlašovacího ceremoniálu se nezúčastní, ztrácí nárok na věcné, či peněžní ceny, které by jinak obdržel.Zaplacené startovné se nevrací.
 • Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu, do 48-hodin do daného závodu zasláním zprávy na e-mail: prepis@horskavyzva.cz s informacemi z kterého závodníka, na kterého je převod třeba uskutečnit.

  Vzor: Prosím o převod startovného ze závodníka Jakuba Nováka v distanci HALF na závodníka Rostislava Majznera v distanci HALF. Pakliže není náhradník v reg.systému závodu zaregistrován, je třeba zaslat také jeho údaje jako: Distanci, kategorii, jméno, příjmení, adresu, e-mail a tel.číslo.

 • Po uplynutí doby 48-hodin, či na místě v kanceláři závodu již není možné startovné převést!
 • Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikost pamětního trička, která byla původně objednána a závodník také ztrácí nárok na pamětní startovní číslo se jménem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osobu, která vykazuje známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE
 • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

 

6) Pravidla kategorie Dogtrekking(LONG, HALF, SHORT) – vždy jednotlivec + pes

(Pravidla kategorií Dogtrekking Muži a Dogtrekking Ženy se shodují v pravidly pro distance LONG, HALF a SHORT a dále upravují následující):

Doporučení: Psa doporučujeme mít na postroji, připnutého k bedernímu pásu s možností kombinace klasického úvazu na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě) z důvodu pohybování se v lokalitách Národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších cenných lokalitách s mnohdy endemickými druhy rostlin a živočichů, či na území státních a soukromých vlastníků.

 • Pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.
 • Psovi je nutné nasadit na start závodu náhubek. Odebrat jej lze až po vyběhnutí do terénu, kde již nehrozí těsný kontakt s dalšími závodníky.
 • Doporučená výbava pro Dogtrekkaře: voda + lékárnička pro první ošetření psa

 

7) Povinná výbava závodníků

Pro závod LONG:

 • Čelovka
 • Náhradní baterie do čelovky
 • Nabitý mobilní telefon

Pro závody HALF/SHORT:

 • Nabitý mobilní telefon

Pro pochod s Mixitkou:

 • Nabitý mobilní telefon

 

8) Podání protestu

 • Protest je možno podat v každé kategorii i závodu.
 • Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podán vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu(na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).
 • Poplatek za podání protestu činí 200,- Kč a je nevratný(poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu, ihned po předání protestu).

 

9) Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech

LONG:

 • Věcné ceny od partnerů seriálu RP-HV 2018
 • Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance
 • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

HALF/SHORT:

 • Věcné ceny od partnerů seriálu RP-HV 2018
 • Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance
 • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance
 • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

Pochod s Mixitkou:

 • Nesoutěžní pochod - nevyhlašuje se

 

10) Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu RP-HV 2018

V celkovém pořadí seriálu, budou po sečtení všech dosažených výsledků, resp.bodů ze všech absolvovaných závodů vyhlášeny a ohodnoceny následující dvojice/závodníci dle bodové tabulky ZDE

Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom z absolvovaných závodů seriálu RP-HV 2018

LONG:

 • Finanční ceny pro prvních 5 dvojic celkově(bez rozlišení kategorií):

  1. místo: 6000,-Kč
  2. místo: 4000,-Kč
  3. místo: 3000,-Kč
  4. místo: 2000,-Kč
  5. místo: 1000,-Kč

 • Trofeje pro první 3 dvojice kategorií Muži, Ženy, MIX

HALF: Věcné ceny pro prvních 5 závodníků/dvojic celkově(bez rozlišení kategorií)

 • Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

SHORT: Věcné ceny pro prvních 5 závodníků/dvojic celkově(bez rozlišení kategorií)

 • Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

Dogtrekking Muži: Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT

Dogtrekking Ženy: Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT

 

11) Možnosti registrace

Online na webu série www.horskavyzva.cz (Účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s. (Fio a.s.)

Pro správné přiřazení on-line platby převodem na účet série je nutné uvádět variabilní symbol, doručený po zdárné on-line registraci do závodu na e-mail závodníky + do kolonky "zpráva pro příjemce“ jméno i příjmení závodníka.

Na místě:

 • V kanceláři závodu v den a dobu provozu kanceláře závodu viz propozice ZDE
 • Startovné je splatné v hotovosti, ihned při provedení registrace a za danou cenu viz propozice ZDE

 

12) Možnost využití dárkových poukazů na startovné:

-dárkové poukazy na startovné lze využít vždy na distanci, ke které je určen(LONG, HALF, SHORT), či nižší(tj.např.poukaz LONG na distanci HALF, či SHORT)

-na distanci delší, tedy i v částce startovného dražší poukaz nelze uplatnit

-dárkové poukazy jsou přeprodejné a lze je tedy dávat jako dárek

-dárkové poukazy jsou platné vždy jen na daný ročník seriálu RP-HV ke kterému byly zakoupeny

-dárkové poukazy lze uplatnit pouze při on-line registraci na webu www.horskavyzva.cz

 

13) Práva účastníků závodu/seriálu

Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:

 • Parkování v blízkosti startu a cíle
 • Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu
 • Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu závodu, který absolvuje
 • Měření svého času časomírou ve formě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy zveřejněny do druhého dne na webu závodu www.horskavyzva.cz )
 • Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)
 • Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích
 • V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR v případě zranění, či hrozícího nebezpečí.
 • V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.
 • Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo vyjede ze svozového bodu vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!
 • Získání pamětní medaile v cíli
 • Využití teplého jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží závodník jako součást registračního balíčku)
 • V případě umístění-se na oceněných příčkách jak v jednotlivých závodech, tak celkovém pořadí seriálu - převzetí věcných, či finančních cen.

Další příplatkové předměty k registraci:

 • Pamětní značkové funkční tričko Hannah příplatek 490,- Kč (grafika ZDE )

 

14) Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, dále neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, či poškozující přírodu či areál závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, či dvojice, které neprošly trasu tak jak je uvedeno v mapě a propozicích a neodčipnuli se el.čipem na všech povinných kontrolách na trase.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod zrušit a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE
 • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou diskvalifikaci závodníků, či dvojic v případě nedostavení se jednotlivce, či dvojice bez předchozí omluvy k vyhlašovacímu ceremoniálu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do propozic jednotlivých závodů a měnit dle aktuální situace a nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků na kterých se závod koná trasu závodů do doby max 7-dnů před startem onoho závodu. V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost.

Pravidla: Rock Point – Horská výzva 2018, vytvořeno: 1.10.2016, upraveno 1.11.2017

Top race agency, z.s.